Νέα και Δημοσιεύσεις

09/2020 - COVID-19! Κανόνες Λειτουργίας και Υποδοχής Κοινού

18/01/2015 - Το Μικρό Καράβι συμμετείχε ως χορηγός στην ημερίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 'Ελλάδα Παντού΄, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας και την παρουσίασή μας. Δείτε την παρουσίαση του 'καραβιού'.

10/09/2014 - Σελίδα από τοπικό περιοδικό που φιλοξένησε αφιέρωμα στο Μικρό Καράβι!

21/03/2013 - Παρουσίαση του πρώτου προγράμματος αρχαιολογίας του Μικρού Καραβιού στο blog Ελληνικές Οικογένειες Εξωτερικού

10/2011 - Newsville cover story ... όταν το παιχνίδι, η παρέα και η καλοπέραση γίνονται κίνητρο για μάθηση.